TRADITIONAL DUBAI / by Val Haxha

COFFEE MUSEUM • DUBAI, UAE PHOTOGRAPHER: SRIRAM

COFFEE MUSEUM • DUBAI, UAE
PHOTOGRAPHER: SRIRAM

DUBAI MUSEUM • DUBAI, UAE PHOTOGRAPHER: SRIRAM

DUBAI MUSEUM • DUBAI, UAE
PHOTOGRAPHER: SRIRAM

ARABIAN TEA HOUSE • DUBAI, UAE PHOTOGRAPHER: SRIRAM

ARABIAN TEA HOUSE • DUBAI, UAE
PHOTOGRAPHER: SRIRAM